Integritetspolicy

Integritetspolicy för Future Eyewear Group

Vi behandlar nedanstående personuppgifter i enligt med Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) ”GDPR”, Sveriges tillsynsmyndighets rekommendationer (Datainspektionen) och vår egna strikta internpolicy. 
Policyn gäller för Future Eyewear Group Sweden AB och dess helägda dotterbolag Future Norway AS, Future Danmark ApSFuture Eyewear Finland Oy (tillsammans "Future"). 

1. Introduktion
På Future värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna sekretesspolicy beskriver och förklarar hur dina personuppgifter kommer att behandlas och skyddas när du använder våra onlinetjänster. 

Vi vill vara transparenta med dig om vad vi gör så att du har den information du behöver för att fatta välgrundade beslut om användningen av dina personuppgifter när du använder våra tjänster.  
Denna policy gäller för alla Futures användare av våra onlinetjänster på bliz.comprestige.sedrzipe.com och future.se. 

2.1 Personuppgiftsansvarig:
 
Future Eyewear Group Sweden AB är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. 

2.2 Personuppgiftsansvarig Kontaktuppgifter: 
Bolag: Future Eyewear Group Sweden AB 
Orgnr: 556245-6573 
Adress: Motorgatan 1, 442 40 Kungälv 
Telefonnummer: +46 303 24 33 30 
E-postadress: customerservice@future.se  

3. Dina rättigheter:
Du har rätt att begära information om de personuppgifter som vi har om dig en gång per år utan kostnad. I enlighet med artikel 15.3 i GDPR om du begär ytterligare eller dubbla kopior av dina personuppgifter kan vi komma att ta ut en skälig avgift baserad på de administrativa kostnader arbetet medför. 

För att begära en kopia av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss för ytterligare instruktioner genom att skicka ett mail till: customerservice@future.se 
Du har också rätt till följande: 
- Data portabilitet 
- Begära rättelse 
- Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring. Observera att du kan när som helst återkalla ditt samtycke (opt-out) till vår användning av dina personuppgifter i marknadsföringsändamål. Se vidare nedan.  
- Invända mot att personuppgifterna används för automatiskt beslutsfattande eller profilering  
- Få era personuppgifter raderade. Observera att vi inte kan radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.  
 - Gör ett klagomål: Om du har några problem eller inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till den svenska tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) som är din ledande tillsynsmyndighet i EU.  

Kontakta: 
Datainspektionen 
Box 8114 
Se-104 20 Stockholm 
Sverige 
Telefonnummer: + 46 8 657 61 00 
Epost: Datainspektionen@datainspektionen.se 

4.1 Säkerhet och Informationsskydd 
Future skyddar informationen (inklusive personuppgifter) som samlas in via våra onlinetjänster. Dina personuppgifter kommer inte under några omständigheter att utbytas, överföras eller att delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att fullfölja ett avtal, t.ex. för att skicka en beställning.  

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda personuppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt uppdrag (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till dina personuppgifter. De datorer/servrar som används för att lagra personuppgifterna, sker i en säker miljö. Dina personuppgifter kommer endast att göras tillgängliga för de anställda som är behöriga att behandla personuppgifterna eller om behandlingen av dina personuppgifter är absolut nödvändig för att kunna fullgöra vissa åtaganden, såsom fakturering eller kundtjänst.  

4.2 Tredje Part 
Som utgångspunkt överlåter vi inte dina personuppgifter till utomstående parter.  
Vi kan däremot komma att dela dina personuppgifter med betrodda tredje parter som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, dock med det strikta kravet att dessa tredje parter förbinder sig att hålla samtliga personuppgifter konfidentiella.  

All betalning hanteras via tredje part - Secure Socket Layers (SSL), vilket innebär att din kreditkortsinformation blir krypterad och hanteras säkert. Vi lagrar aldrig ditt kreditkortsnummer. 

I syfte att utreda, förhindra eller vidta åtgärder mot olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller vid andra fall när det krävs enligt lag, kan vi, om vi anser det är nödvändigt, dela information (inklusive personuppgifter).  
Allmänna uppgifter kan också komma att delas vidare till tredje part för marknadsföringssyfte eller andra ändamål. 

5.1 Insamling av information 
Vi samlar in information (inklusive personuppgifter) från dig när du genomför ett köp, deltar i en tävling och/eller besöker någon av våra webbplatser. Den insamlade informationen kan inkludera ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och/eller ordernummer, beroende på syfte.  

5.2 Användning av cookies 
Vi använder cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare.  

Syfte: Är att ge dig som besökare en bättre kundupplevelse och att ge teknisk support. I vår webbshop används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt. 

Hur: Vi tar automatiskt emot och sparar information från din dator/enhet och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den besökta sidan. Vi använder Google Analytics.  

5.3 Användning av insamlad information 
Den information vi samlar in från dig kan användas för att: 

 • Göra din upplevelse mer personlig och tillgodose dina behov 
 • Tillhandahålla anpassade annonser 
 • Förbättra vår hemsida 
 • Förbättra vår kundservice och ditt behov av support 
 • Kontakta dig via e-post eller telefon 
 • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning 

6.1 Användning av personuppgifter 
Nedan anger vi hur och varför vi använder dina personuppgifter under tre kategorier. 

6.2 E-handelskund  
Lagstöd: Avtal med den registrerade ska kunna fullgöras.  

Insamlat: Personuppgifterna inhämtades när kund anger dem vid ordertillfället 
Syfte: 

 • Kunna fullfölja avtalet med kund som ingåtts i samband med köp via någon av onlinetjänsterna. 
 • För att bearbeta beställningar och returer via våra onlinetjänster 
 • För att leverera beställningar och hantera returer  
 • För att kunna kontakta kund vid eventuella problem med varuleveranser 
 • För att skicka sms-aviseringar om leveransstatus  
 • För att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online 
 • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster 

Personuppgifter som behandlas: 
Namn - Adress - E-postadress Telefonnummer - Ordernummer - Personnummer 

Kunden accepterar behandling av personuppgifter enligt beskrivningen ovan när kunden accepterar villkoren när de genomför ett köp.  

6.3 Kundsupport  
Lagstöd: Behandlingen sker i enlighet med den Personuppgiftsansvarigas legitima intresse.  

Insamlat: När den enskilda kunden i fråga kontaktar vår kundtjänst. De personuppgifter som samlas in beror på de enskilda omständigheterna. Vi efterfrågar aldrig fler uppgifter än vad som är nödvändigt för att lösa respektive förfrågan. 

Syfte:  
För att besvara frågor gällande produkter och orderinformation via Futures kundtjänst.  

Personuppgifter som kan komma att behandlas: 
Namn - Adress - E-postadress - Telefonnummer - Ordernummer – Personnummer 

6.4 Prenumeranter av nyhetsbrev   
Lagstöd: Den registrerade har lämnat sitt samtycke.  
Insamlat: När prenumeranten anger sin e-postadress via ett digitalformulär, godkänner därmed hen vår personuppgiftspolicy.  

Syfte:  
Marknadsföra och informera om produkter och erbjudanden, samt kundvård 
Varumärkeskännedom och pressreleaser eller liknande 

Personuppgifter som behandlas: 
Namn - E-postadress – Land 
 
Avsluta prenumeration: 
Vi använder den e-postadress som kunden/användaren har tillhandahållit för att skicka ut information och uppdateringar som angår beställningar, nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Du hittar information om hur du avanmäler dig från vårt nyhetsbrev (opt-out) i slutet av varje nyhetsbrev eller utskick/marknadsföringskommunikation.  

6.4 Dina rättigheter avseende varje rättslig grund. 
Samtycke: När vi utför personuppgiftsbehandling som baseras på lagstödet om samtycke, kommer vi att be om ditt uttryckliga samtycke. Du har möjlighet att återkalla ditt samtycke när som helst, detta påverkar dock inte lagligheten av behandlingen som skedde av dina personuppgifter före återkallelsen. 

Avtal: När vi utför personuppgiftsbehandling som baseras på lagstödet om avtal, kommer vi att be dig att acceptera behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att ingå eller fullgöra ditt avtal med oss. 

Legitimt intresse: Vi kan komma att utföra personuppgiftsbehandling som baseras på lagstödet om intresseavvägning. Vi kommer således att förlita oss på legitima intressen som grund för personuppgiftsbehandlingen där dina personuppgifter är för vårt berättigade intresse, förutsatt att sådan behandling inte väger tyngre än dina fri- och rättigheter. Du har rätt att motsätta dig en personuppgiftsbehandling som grundar sig lagstödet om intresseavvägning.  

7.7 Godkännande och acceptans av denna integritetspolicy
Genom att använda våra webbplats(er) och onlinetjänster accepterar du och godkänner du villkoren i denna integritetspolicy. Om vi i framtiden uppdaterar denna integritetspolicy och du inte accepterar dessa ändringar, kan du välja att avsluta ditt konto. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att vi har uppdaterat vår integritetspolicy, innebär det att du godkänner de fullständiga villkoren i den uppdaterade integritetspolicyn. Vi kommer att behålla din information (inklusive dina personuppgifter) så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående syften eller om vi enligt lag är skyldiga att göra det. Därefter raderas eller anonymiseras dina personuppgifter. 

Åk till toppen